14.8 C
Palanka
недеља, фебруар 23, 2020
Naslovna Информације Тендери и јавне набавке

Тендери и јавне набавке

Набавка радова на изградњи објекта Месне канцеларије у Новој Гајдобри

ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ Јавна набавка број 22/2019

Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6...

Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6 к.о. Бачка Паланка-град – зграда социјалног становања

Набавка радова – санација оштећења на опреми за мониторинг и управљање саобраћајем

Jавна набавка радова - санација оштећења на опреми за мониторинг и управљање саобраћајем и мониторинг саобраћаја ЈН бр. 17/2019

Набавка радова на одржавању канала

Набавка радова на одржавању канала

Набавка радовa – пресвлачење спортског терена у блоку Партизан у Бачкој Паланци

Набавка радовa -  пресвлачење спортског терена у блоку Партизан у Бачкој Паланци.

Набавка радова – изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама

Набавка радова – изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра.

Набавка услуга – израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за...

Набавка услуга - израда Главних пројеката комасационог премера ванграђевинског реона за к.о. Визић и за к.о. Нештин, која ће се извршити по партијама и...

Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали...

Набавка радова- уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, ЈН број 22/2019.

Набавка добара – набавка софтвера

Набавка добара – набавка софтвера

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО