Заштита права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената:

Лидија Иванчић
Тел: 021/210-1197
Informacije_jz@backapalanka.org.rs

РЕШЕЊЕ