Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Лице овлашћено за поступање по Захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Лидија Иванчић
Адреса: Краља Петра Првог 16, 21400 Бачка Паланка
Тел: 021/210-1197
informacije_jz@backapalanka.org.rs