ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник Општинске управе:
Рајка Појужина
Тел: 021/210-1192
nacelnik@backapalanka.org.rs

Заменик начелника:
Дубравка Живић
Тел: 021/ 210-1195
dubravka@backapalanka.org.rs

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

За међусобно повезане нормативне, управно-надзорне, информатичке, финансијско-материјалне, статистичко-евиденционе, документационе, стручно-оперативне, канцеларијске и друге послове, у Општинској управисе образују  одељења као основне организационе јединице и посебне службе:

 

Одељењe за општу управу и заједничке послове
Марија Кутањац, руководилац
Тел: 021/210-1166
kutanjac@backapalanka.org.rs

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Страхиња Кнежевић, руководилац
Тел: 021/210-1154
strahinja.knezevic@backapalanka.org.rs

Одељење за друштвене делатности
Вера Жарковић, руководилац
Тел: 021/210-1119
vzarkovic@backapalanka.org.rs

Одељењe за урбанизам и грађевинарство
Милкица Петржљан, руководилац
Тел: 021/210-1141
milkica.petrzljan@gmail.com

Одељењe за финансије и буџет
Маја Пилиповић, руководилац
Тел: 021/210-1165
indirekt@backapalanka.org.rs

Одељењe за привреду
Младен Лучић, руководилац
Тел: 021/210-1149
mladenlucic@backapalanka.org.rs

Одељење за скупштинске и извршне послове
Надежда Ганић, руководилац
Тел: 021/210-1118
nadja.ganic@gmail.com