ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Милан Чавић рођен је 1. марта 1989. године у Сиску, одрастаои живи у Бачкој Паланци. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету у Новом Саду. Тренутно на постдипломским студијама Факултета политичких наука Универзитета у Београду на смеру Јавна управа, локална самоуправа и јавнеполитике.

Политичку каријеру започео је 2008. године. Од 2011-2017. године, радно је ангажован у приватном сектору.На локалним изборима 2016. године изабран је за одборника у Скупштини општине Бачка Паланка и обавља ту функцију до краја новембра 2018. године. У периоду од 2018-2020. године био је радно ангажован у Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

На Конститутивној седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 21. августа 2020. године, изабран је за председника Скупштине општине Бачка Паланка.

Уз матерњи српски језик, говори течно и енглески језик.

Ожењен, отац малолетног детета.

Надлежности председника Скупштине општине: 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине Бачка Паланка.

Контакт:

Тел: 021/210-1188
predsednikskupstine@backapalanka.org.rs