МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Месна канцеларија Челарево
Адреса: Здравка Челара 37
Тел: 021/210-1113; 761-026
vesnasalapura@gmail.com

Месна канцеларија Гајдобра
Адреса: Невесињска 7
Тел: 021/210-1111; 762-051
mkgajdobra@gmail.com

Месна канцеларија Нова Гајдобра
Адреса: Пролетерска 42
Тел: 021/210-1112; 762-879
rada.savic66@gmail.com

Месна канцеларија Деспотово
Адреса: Карађорђева 73
Тел: 021/210-1103; 759-099
mkdespotovo@gmail.com

Месна канцеларија Силбаш
Адреса: Петра Драпшина 59
Тел: 021/210-1110; 764-602
jasminaostojic61@gmail.com

Месна канцеларија Параге
Адреса: Краља Петра Првог 16
Тел: 021/210-1101; 766-001
mkparage@backapalanka.org.rs

Месна канцеларија Пивнице
Адреса: Маршала Тита 90
Тел: 021/210-1104; 756-382
mkpivnice@backapalanka.org.rs

Месна канцеларија Визић
Адреса: Пеке Дапчевића 30
Тел: 021/210-1102; 6260-080
Факс: 021/6260-080

Месна канцеларија Нештин
Адреса: Коче Поповића 2
Тел: 021/210-1106; 2069-011
mknestin@gmail.com

Месна канцеларија Обровац
Адреса: Краља Петра Првог 58
Тел: 021/210-1107; 768-011
mkobrovac@gmail.com

Месна Канцеларија Младеново
Адреса: Младена Стојановића 9
Тел:021/210-1109;767-011
svetlanahomjak@gmail.com

Месна канцеларија Товаришево
Адреса: Маршала Тита 58
Тел: 021/210-1105; 758-021
mktovarisevo@backapalanka.org.rs
gavra.jovicki@gmail.com

Месна канцеларија Карађорђево
Адреса: Вука Караџића 3
Тел: 021/765-022
svetlanahomjak@gmail.com