ПОСЛЕДЊЕ ОБЈАВЉЕНО

Selection of a private partner for entrusting the performance of communal activities of production...

Public call Name of the contracting authority: MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE MUNICIPALITY OF BACKA PALANKA Address: KRALJA PETRA PRVOG No.16, BACKA PALANKA, 21400 Type of procedure: Open...

Избор приватног партнера за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз...

Јавни позив Назив наручиоца: ОПШТИНСKА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧKА ПАЛАНKА Адреса: KРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БРОЈ 16, БАЧKА ПАЛАНKА, 21400 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета набавке: Услуге Назив...