СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Владислава Томашек, рођена је 1981. године у Бачкој Паланци где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Након вишегодишњег рада у приватном сектору,  од 2017. године радно је анагажована у Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка. За секретара Скупштине општине Бачка Паланка први пут постављена је 20. децембра 2019. године.

На Конститутивној седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 21. августа 2020. године, након истека мандата претходног сазива,поново je постављена за секретара Скупштине.

Тел: 021/210-11-84
vladislava@backapalanka.org.rs

Priložene datoteke