Положај и становништво

Општина Бачка Паланка је јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Налази се у АП Војводини и припада Јужнобачком управном округу. Територија општине заузима површину од 579 km² што је сврстава у групу већих општина у Војводини. Центар општине је град Бачка Паланка.

Бачкопаланачка општина захвата пространу површину југозападне Бачке са дванаест насеља: Бачка Паланка, Челарево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Пивнице, Деспотово, Силбаш, Параге, Обровац, Товаришево, Младеново и Карађорђево. Поред тога, њој припадају и два насељена места у Срему, Нештин и Визић.

Бачка Паланка се налази наобали реке Дунав на граници саРепубликом Хрватском.На 1297. километру реке Дунав налази се мост „25 мај“ који спаја Бачку Паланку и град Илок у Републици Хрватској (ЕУ).

Бачка Паланка се налази 40 км западно од Новог Сада,122 км северозападно одБеограда, 107 км јужно од Суботице, 323км јужно од Будимпеште и 564 км југоисточноод Беча.

У општини, према последњем попису,живи и ради 55.528 становника. Најбројнији су Срби, Словаци, Мађари и Роми. У општини је поред српског језика у службеној употребии словачки језик. Становништво доминантно припада традиционалним верским заједницама у Србији: Српској православној цркви,Словачкој евангеличкој цркви аугзбуршке вероисповести у Србији и Римокатоличкој цркви.

У Општини Бачка Паланка сваки човек без обзира на етничку, верску или  какву другу припадност, како у прошлости тако и данас, може да пронађе своје место за живот и рад уз међусобно разумевање и поштовање, а у заједници са другим грађанима наше општине.

Добродошли!

 

Бачка Паланка је јединица локалне самоуправе у Републици Србији

 

Налазимо се у Јужнобачком управном округу….

…..заједно са још 9 општина и Градом Новим Садом.

Општина Бачка Паланка има 14 насељених места.