Услуга израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци

Услуга израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци