ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Краља ПетраПрвог 16, 21400 БачкаПаланка
Адреса званичне интернет презентације: www.backapalanka.rs
Е-пошта: info@backapalanka.org.rs
Тел: 021/210 -1117

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Тел: 021/210-1192
predsednikopstine@backapalanka.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Тел: 021/210-1183
zamenik@backapalanka.org.rs

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Тел: 021/210-1116
kraguljac@backapalanka.org.rs
nadja@backapalanka.org.rs
v.radovanov@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Тел: 021/210-1188
predsednikskupstine@backapalanka.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Тел: 021/210-1180
zamenikso@backapalanka.org.rs

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Тел: 021/210-1184
vladislava@backapalanka.org.rs

ПРАВОБРАНИЛАЦ
Тел: 021/210-1182
majarakita@backapalanka.org.rs