ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник Општине Бачка Паланка има три помоћника који обављају послове из области економског развоја и урбанизма, заштите животне средине и развоја месних заједница. У Кабинету председника Општине радни однос на одређено време могу да заснују највише три помоћника председника који обављају послове најдуже док траје дужност председника Општине.


Милан Крагуљац
Помоћник председника Општине задужен за развој месних заједница
Тел: 021/210-1116
kraguljac@backapalanka.org.rs

 

 


Надежда Ганић
Помоћник председника Oпштине задужен за област заштите животне средине
Тел: 021/210-1116
nadja.ganic@gmail.com

 

 


Велимир Радованов
Помоћник председника Општине задужен за област економског развоја и урбанизма
Тел: 021/210-1116
v.radovanov@gmail.com