Заштита података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности:

Александра Рудић
Тел: 021/210-1197
aleksandrarudic@backapalanka.org.rs

РЕШЕЊЕ