Набавка добара – канцеларијски намештај (материјал, израда, транспорт и монтажа), за потребе Општинске управе Oпштине Бачка Паланка, набавка број 43/2022