ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Где и како поднети захтев:

  • Лично сваког радног дана од 07.00-15:00h у просторијама зграде Општине Бачка Паланка, Општинска управа Општине Бачка Паланка, приземље шалтер/канцеларија бр. 18;
  • Путем поште на адресу: Општинска Управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Краља Петра Првог бр. 16, 21400 Бачка Паланка;
  • Све информације могу се добити путем телефона бр. 021/210-1199; e-mail:prijemna@backapalanka.org.rs