Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, ЈН број 22/2019.

Набавка радова- уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, ЈН број 22/2019.