Набавка добара – побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за унапређење положаја у области становања, ЈН број 41/2019.

Набавка добара – побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за унапређење положаја у области становања, ЈН број 41/2019.