Набавка услуге осигурања спортиста

Набавка услуге осигурања спортиста за период од 12 месеци од дана закључења уговора