Канцеларија за локално економски развој

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Канцеларија за локално економски развој

Адреса: Краља Петра Првог 16, 21400 Бачка Паланка
Тел: 021/210-1156
kler@backapalanka.org.rs