КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Конститутивна седница Скупштине општине одржаће се у среду, 03.јула 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За конститутивну седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;

 

 • Извештај Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведедним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 2. јуна 2024. године;
 • Именовање чланова Верификационог одбора за утврђивање сагласности уверења о избору одборника и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведедним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 2. јуна 2024. године;
 • Извештај Верификационог одбора за утврђивање сагласности уверења о избору одборника и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведедним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 2. јуна 2024. године;
 • Одлучивање о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;
 • Полагање заклетве одборника;
 • Закључак о констатацији престанка мандата председнику Скупштине општине и заменику председника Скупштине општине.

 

 1. Избор председника Скупштине општине Бачка Паланка.

 

 1. Постављење секретара Скупштине општине.
 • Закључак о констатацији престанка функције секретара Скупштине општине Бачка Паланка.

 

 1. Избор заменика председника Скупштине општине.

 

 1. Закључак о констатацији престанка мандата председнику општине, заменику председника општине и чланова Општинског већа Бачка Паланка.

 

 1. Избор председника Општине, заменика председника Општине и чланова Општинског већа општине Бачка Паланка.

 

 1. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачака Паланка-због избора на функцију.

 

 1. Избор председника, заменика председника и чланова Одбора за административно мандатна питања Скупштине општине Бачка Паланка.

 

 1. Питања и предлози.

 

Позивамо да извештавате!