Правна помоћ

Лице овлашћено за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи: 

Лидија Иванчић
Тел: 021/210-1197
Informacije_jz@backapalanka.org.rs

РЕШЕЊЕ