ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ„КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Трг братства и јединства 40
Тел: 021/ 7550-113 Факс: 021 6042-241
info@komunalprojekt.rs
www.komunalprojekt.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ„СТАНДАРД“ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Трг братства и јединства 36
Тел: 021/7551-000 Факс: 021/7551-019
direkcija@direkcijabp.rs

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ “ТИКВАРА” БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Шеталиште Милана Јанића 5
Тел: 021/6041-333
tikvarasrc@mts.rs
www.tikvara.net

УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Југословенске армије 19
Тел: 021/6041-644
kulturnicentarbp@gmail.com
https://kcbp.rs/

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ,,ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Трг братста јединства 30
Тел: 021/6049-904
bibliotekabp@hallsys.net
www.bibliotekabackapalanka.com

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Југословенске Армије 19
Тел: 021/750-105; 750-067
direktor@toobap.rs
https://toobap.rs/

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса: Југословенске армије 18
Тел: 021/6041-009
mladostpu@gmail.com  ;  office@pumladost.rs
https://pu-mladost.rs/

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса:Југословенске армије 23
Тел: 021/6045-585; 6042-777
backapalanka.csr@minrzs.gov.rs