МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Месна заједница „Братство“Бачка Паланка
Адреса: 20. октобар 64
Тел: 021/6043-268
mzbratstvo@gmail.com

Месна заједница „Дунав“ Бачка Паланка
Адреса: Иве Лоле Рибара 25
Тел: 021/6043-729
mzdunavbp@gmail.com 

Месна заједница „Центар“ Бачка Паланка
Адреса: Цара Лазара 45
Тел: 021/6043-092
djinagrubor@gmail.com

Месна заједница „Стари град“ Бачка Паланка
Адреса: Краља Петра Првог 83
Тел: 021/6041-671
jovanzarupskimzsg@gmail.com 

Месна заједница „Челарево“
Адреса: Здравка Челара 37, Челарево
Тел: 021/760-614
mesnazajednicacelarevo@gmail.com

Месна заједница „Деспотово“
Адреса: Трг ослобођења 21, Деспотово
Тел: 021/759-034
mzdespotovo1@gmail.com 

Месна заједница „Гајдобра“
Адреса: Невесињска 7, Гајдобра
Тел: 021/762-651
mzgajdobra@mts.rs 

Месна заједница „Нова Гајдобра“
Адреса: Пролетерска 42, Нова Гајдобра
Тел: 021/762-887
mzngaj@gmail.com

Месна заједница „Силбаш“
Адреса: Петра Драпшина 59, Силбаш
Тел: 021/764-712
mzsilbas@gmail.com

Месна заједница „Параге“
Адреса: Краља Петра Првог 16, Параге
Тел: 021/2066-018
mzparage@outlook.com

Месна заједница „Пивнице“
Адреса: Војвођанска 25, Пинице
Тел: 021/756-564 , 021/756-588
mzpivnice@gmail.com

Месна заједница „Нештин“
Адреса: Коче Поповића 2, Нештин
Тел: 021/2069-026
mznestin@mts.rs 

Месна заједница „Визић“
Адреса: Пеке Дапчевића 30, Визић
Тел/Факс: 021/6260-080 

Месна заједница „Обровац“
Адреса: Краља Петра Првог 56, Обровац
Тел: 021/768-009
sekretarmzobrovac@gmail.com

Месна заједница „Товаришево“
Адреса: Маршала Тита 58, Товаришево
Тел: 021/758-031
mztovarisevo@gmail.com 

Месна заједница „Младеново“
Адреса: Краља Петра Првог 53, Младеново
Тел: 021/2067-101
mesnazajednica@mladenovo.org.rs

Месна заједница „Карађорђево“
Адреса: Вука Караџића 3, Карађорђево
Тел: 021/765-022
mzkaradjordjevo@gmail.com