ЗДРАВСТВО

 

Дом Здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка
Адреса: Краља Петра I 26A
Тел. 021/7550-311
dzbacpal@gmail.com

Директор:
др Срђана Крстоношић

direktor.dzbacpal@gmail.com

Помоћници директора:

Др Мирјана Пејак
Др Татјана Мајкић
Др Јелена Јефтић
pomocnici@dzbacpal.org.rs

Амбуланта „Стари град“ Бачка Паланка
Адреса: Војводе Живојина Мишића 182
Тел : 021/6040-207

Амбуланта „ Нова Паланка“ Бачка Паланка
Адреса:Трг ослобођења 10
Тел : 021/751-021

Амбуланте Дома Здравља „Др Младен Стојановић“у селима:

Пивнице :
Адреса : Војвођанска 52
Тел: 021/756 -348

Деспотово:
Адреса : Трг ослобођења 27
Тел: 021/759 -038

Силбаш:
Адреса : Краља Петра I 100
Тел: 021/764-304

Гајдобра:
Адреса: Патријарха Павла 2
Тел: 021/762- 874

Нова Гајдобра:
Адреса: Школска 1
Тел: 021/762- 882

Товаришево:
Адреса: Маршала Тита 56
тел: 021/758 – 012

Челарево:
Адреса: Словачка 37
Тел: 021/760 – 810

Обровац:
Адреса: Железничка бб
Тел: 021/768 – 004

Младеново:
Адреса: Краља Петра I 26
Тел: 021/206- 7004

Карађорђево:
Адреса: Краља Петра I 24
Тел: 021/765 – 014

Визић:
Адреса:  Пеке Дапчевића 30 А
Тел:021/6260 – 088

Нештин:
Адреса: Коче Поповића 2
Тел: 021/2069 -004

Параге:
Адреса: Краља Петра Првог  8
Тел : 021/ 2066 – 005