ОБРАЗОВАЊЕ

У Општини Бачка Паланка постоји 11основних, 3 средње школеи школа за основно музичко образовање.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОШ „Десанка Максимовић, Бачка Паланка
Адреса: Скојевска 1/А, Бачка Паланка
Тел : 021/750-574 ; 750-101
direktorosdesankamaksimovic@gmail.com

ОШ „Вук Караџић“ Бачка Паланка
Адреса: Доситејева 3, Бачка Паланка
Тел : 021/6041-244;6045-945
direktor@vukaros.edu.rs

ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка
Адреса: Трг братства и јединства 22
Тел : 021/6045-893
novisekretar@gmail.com

ОШ „Здравко Челар“Челарево
Адреса: Трг Бориса Кидрича 1
Тел : 021/760-014
skolazccelarevo@gmail.com

ОШ „Алекса Шантић“Гајдобра и Нова Гајдобра
Адреса: Невесињска 2
Тел : 021/763-373; 762-054
osgajdobra@gmail.com

ОШ „Бранко Ћопић“Младеново
Адреса: Краља Петра Првог 40
Тел : 021/2067-018
direktor@brankocopic.edu.rs
sekretar@brankocopic.edu.rs

ОШ „Жарко Зрењанин“Обровац
Адреса: Краља Петра Првог 73
Тел : 021/768-014
osobrovac@gmail.com

ОШ „Милета Протић“Товаришево
Адреса: Маршала Тита 62
Тел : 021/758-006
osprotic@gmail.com

ОШ „Браћа Новаков“Силбаш
Адреса: Краља Петра Првог 103
Тел : 021/764-829; 764-302
osbracanovakov29@mts.rs

ОШ „15.октобар“Пивнице
Адреса: Маршала Тита 99
Тел:021/756-578
office@15oktobar.edu.rs

Основна школа за децу и ученике са сметњама у развоју:
ОШ „Херој Пинки“Бачка Паланка
Адреса: Трг братства и јединства 10
Тел: 021/6040-687
kontakt@herojpinki.edu.rs

Делатност основног музичког образовања:
ШОМО „Стеван Христић“Бачка Паланка
Адреса: Академика Милана Курепе 10
Тел: 021/751-578021/752-287
shristic@eunet.rs

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Гиманзија „20. октобар“Бачка Паланка
Адреса: Трг братства и јединства 23
Тел:021/6041-791021/751-235
direktor@gimnazijabp.edu.rs
info@gimnazijabp.edu.rs

ССС „Др Радивој Увалић“Бачка Паланка
Адреса: Трг братства и јединства 23
Тел: 021/6040-428021/753-869
ekonomskabp@gmail.com
toma.djuretic@gmail.com

ТШ „9.мај“Бачка Паланка
Адреса: Краља Петра Првог 2
Тел: 021/6041-472
skola@9maj.rs
sekretar@9maj.rs