ОПШТИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Краља Петра Првог 16, Бачка Паланка

Шеф службе за инспекцијске послове:
Тел: 021/210-1198
Драгана Завалић dzavalic@backapalanka.org.rs

Комунална инспекција:
Тел: 021/210-1167;210-2078
Мирјана Јагодић mjagodic@backapalanka.org.rs
Ђорђе Радовић djradovic@backapalanka.org.rs
Радослав Попин rpopin@backapalanka.org.rs

Грађевинска инспекција:
Тел: 021/210-1169
Душанка Бучко gradinsp@backapalanka.org.rs
Соња Радовић Марић sonja@backapalanka.org.rs

Инспекција за заштиту животне средине:
Тел: 021/210-1167;210-2078
Лазар Плавшић eko@backapalanka.org.rs

Саобраћајна инспекција:
Тел: 021/210-1167; 210-2078
Лука Рамић saobracajna@backapalanka.org.rs 

Просветна инспекција:
Тел: 021/210-1170
Драгана Бановић prosvetna@backapalanka.org.rs