ЗАКЉУЧАК

Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта .

спорт

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА .
Јавни позив

ЗАКЉУЧАК

о усвајању предлога за избор програма/пројеката у области социјалне, дечије и борачко - инвалидске заштите

социјала

ЗАКЉУЧАК

о усвајању предлога за избор програма/пројеката у области културе

култура

ЗАКЉУЧАК

о усвајању предлога за избор програма/пројеката у области науке, екологије и заштите животне средине

наука

ЗАКЉУЧАК

о усвајању предлога за избор програма/пројеката у области традиционалних манифестација

манифестације

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Министар финансија је, у складу са Законом о порезима на имовину и  Законом о пореском поступку и пореској администрацији, донео ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈ...

<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 23

Претражи сајт

Стратегија развоја

Банер

Сајт за безбедан интернет

Банер

Црвени крст

Озвучење сајта

Банер
Озвучавање овог сајта реализовано је у сарадњи са предузећем Alfa Num www.alfanum.co.rs. Средства су обезбеђена од стране Регистра националног Интернет домена

Регионална Развојна Агенција Бачка

Банер

Информатор

Банер

Презентација

Банер

Републички завод за статистику

Банер

Попис Пољопривреде

Банер

Конкурси

Jавнa набавкa мале вредности за набавку услуга осигурања спортиста чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка

Позив (.pdf)

Конкурсна документација (.pdf)


 
Тендери, Jавнe набавкe

Набавка адвокатских услуга.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка услуга - осигурање спортиста, чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара – горива за службена возила Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка радова – на уређењу постојећих атарских путева на територији Општине Бачка Паланка и то: у насељеним местима – сеоским Месним заједницама Општине Бачка Паланка и на територији самог града Бачке Паланке.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка услуга - поправке и санације на јавној расвети и електричним инсталацијама.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга поправке и одржавања службених возила општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка грађевинског материјала намењеног за побољшање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције, на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара - набавка садница и зеленила за озелењавање зелених површина.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка електричне енергије.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Уређење постојећих атарских путева на територији к.о. Општине Бачка Паланка и то: у насељеним местима – сеоским Месним заједницама Општине Бачка Паланка и на територији самог града Бачке Паланке.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Јавна набавка добара - градјевинског материјала намењеног за побољсање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције , на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома,у циљу унапређења њиховог положаја, у оквиру реализације Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара-набавка грађевинског материјала намењеног за побољшање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције , на територији општине бачка паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добра – набавка и постављање бројача саобраћаја индуктивне технологије, у циљу успостављања система непрекидног аутоматског бројања саобраћаја на саобраћајницама и општинским путевима.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Конкурсна документација - 2. део (.pdf)
Обавештење о продужењу рока (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Obaveštenje ( .pdf)

Набавка радова – додатни радовина санацији објекта „Бамби“ на Синају, у Бачкој Паланци-II фаза.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара-једно путничко возило.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавнa набавкa мале вредности, за набавку радова на уређењу путне мреже у к.о. Деспотово, укидање старих и отварање нових путева.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Jавнa набавкa услуга одржаванја 109 отресишта и 33 туцаничка пута - кошење, крчење, утовар и изношење коровске вегетације, пибља, жбунасте и дрвенасте вегетације на територији Општине Бачка Паланка,

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору(.pdf)


Jавнa набавкa мале вредности за набавку услуга осигурања спортиста чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара горива – безоловни моторни бензин 95 октана и течни нафтни гас за потребе службених возила општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Jавнa набавкa мале вредности, за набавку услуга штампање „Службеног листа Општине Бачка Паланка“ за период од годину дана.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара мале вредности, хигијенски производи.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара мале вредности, за потребе репрезентације.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, картирањa пољопривредног земљишта под амброзијом, теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем радова на територији општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, третмана сузбијања амброзије на пољопривредном земљишту, кошење, утовар и изношење амброзије на територији општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара канцеларијски материјал за потребе општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 (.pdf)


Јавна набавка мале вредности за набавку услуга - картирање терена под амброзијом, теренска истразивања, мониторинг и наџор над извођењем радова на територији  општине  Бачка Паланка за 2013. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, третмана сузбијања амброзије - кошење, утовар и изношење амброзије на територији општине Бачка Паланка за 2013. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка услуга осигурања лица и имовине за потребе Општине Бачка Паланка и буџетске кориснике за период од годину дана од дана закључења уговора разврстан по партијама и то:

Партија 1 - осигурање лица
Партија 2 - осигурање имовине

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (.pdf)


Јавна набавка добара - противградних ракета за потребе противградних станица на територији  општине  Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара - грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома, у циљу унапређења њиховог положаја у оквиру раелизације локалног акционог плана за Роме у општини  Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


 
Попис Пољопривреде 2012.

Коначна листа кандидата за претест (.pdf) 27. август 2012.

Пунктови за предају документације за општинске инструкторе (.pdf) 07. август 2012.

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе (.pdf) 06. август 2012.

Пунктови за пријаву пописивача за општину Бачка Паланка (.pdf) 03. август 2012.

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче (.pdf) 01. август 2012.

Списак накнадно позваних кандидата за општинске инструкторе са којима ће се обавити интервју (.pdf) 25. јул 2012.


 

Информатор

Банер

Стипендије