ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Четрдесет девета седница Скупштине општине одржаће се у уторак, 30.априла 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Доношење Oдлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – и то непокретности које чине комплекс „Меркур“ у КО Бачка Паланка-град;

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника Општине Бачка Паланка)

 

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад;;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду)

 

  1. Одборничка питања.

 

 

 

Позивамо да извештавате!