ИЗБОРИ 2024

Обавештење о ажурирању дела јединственог бирачког списка

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе

ОИК-1 – izborna lista

ОИК-2 – saglasnost kandidata za odbornika

ОИК-3 – izjava biraca da podrzava izbornu listu

ОИК-4 – spisak biraca koji podrzavaju izbornu listu

Роковник за вршење изборних радњи

Обавештење подносиоцима изборних листа

Informacija o broju overenih izjava biraca- Koalicija Aleksandar Vučić – Bačka Palanka sutra

Resenje o proglasenju Izborne liste Koalicije Aleksandar Vučić – Bačka Palanka sutra

1 Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БАЧКА ПАЛАНКА СУТРА

Одлука о накнадама

Решење- проширени састав ОИК- Коалиција Александар Вучић- Бачка Паланка сутра

Изборна листа Бачка Паланка против насиља

Информација о броју оверених изјава бирача – Бачка Паланка против насиља

Решење о проглашењу Изборне листе Групе Грађана Бачка Паланка против насиља

Решење о проглашењу Изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Изборна листа ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Информација о броју оверених изјава бирача – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Odluka o odredjivanju birackih mesta na teritoriji opstine Backa Palanka

Obrazac GIKSP-2-24, strani posmatraci, 2024

Obrazac OIKSP-1-24, strani posmatraci, 2024

Obrazac ОIKDP-1-24, domaci posmatraci, 2024

Obrazac ОIKDP-2-24, domaci posmatraci, 2024

Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnosenje prijava za posmatranje rada organa za sprovodjenje izbora za odbornike

OIKSP-1-24 Application form

OIKSP-2-24 List of representatives

Obrazac za predlaganje članova i zamenika članova biračkih odbora u prosirenom sastavu ОIKBO-2-24

Obrazac za predlaganje članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu ОIKBO-1-24

Odluka o postupku predlaganja lica u biracke odbore za sprovodjenje glasanja na izborima za odbornikе

ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАН

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ВРЕЋА И ЗАТВОРНИЦА ЗА ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМ. ЧЛАНОВА БО У СТАЛНОМ САСТАВУ

САЊА КОНДИЋ- ПРИГОВОР

Решење по приговору бирача Сање Кондић

Изборна листа УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ- БИРАЈ БОЉЕ!

Информација о броју оверених изјава бирача за Изборну листу Уједињена опозиција Бачке Паланке- Бирај боље!

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО БАЧКА ПАЛАНКА

ОДЛУКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СО БАЧКА ПАЛАНКА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНЕ ОПОЗИЦИЈЕ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ-БИРАЈ БОЉЕ!

ИЗБОРНА ЛИСТА РУСКА СТРАНКА – СРБИ И РУСИ БРАЋА ЗАУВЕК!

Информација о броју оверених изјава бирача- РУСКА СТРАНКА- Срби и Руси браћа заувек!

Решење – проширени састав ОИК- ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ- СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ РУСКА СТРАНКА- Срби и Руси бараћа заувек!

Изборна листа МИ – Снага Бачке Паланке

Информација о броју оверених изјава бирача – МИ – Снага Бачке Паланке

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ МИ – Снага Бачке Паланке

Решење- проширени састав ОИК – Уједињена опозиција Бачке Паланке- Бирај боље

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРИСУСТВУ ЧЛАНОВА И ЗАМ. ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СО БАЧКА ПАЛАНКА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА – ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ БИРАЧКОГ МЕСТА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ СЛОВАЧКИ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Odluka o objavljivanju ukupnog broja biraca u opstini Backa Palanka

Odluka o odredjivanju vrsioca statisticke obrade podataka

Odluka o utvrdjivanju broja glasackih listica

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ШТАМПАРА ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА НА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СО БАЧКА ПАЛАНКА

ОДЛУКА О ОБЛИКУ И ИЗГЛЕДУ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 1

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 10

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 11

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 12

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 13

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 14

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 15

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 16

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 17

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 18

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 19

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 2

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 3

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 4

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 5

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 6

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 7

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 8

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 9

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 21

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 23

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 24

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 25

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 26

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 27

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 28

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 29

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 33

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 35

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 37

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 39

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 41

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ – БМ 43

РЕШЕЊЕ- ПРОШИРЕНИ САСТАВ – БМ 1

РЕШЕЊЕ- ПРОШИРЕНИ САСТАВ – БМ 2

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 10

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 11

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 12

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 13

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 14

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 15

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 16

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 17

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 18

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 19

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 3

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 4

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 5

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 6

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 7

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 8

РЕШЕЊЕ-ПРОШИРЕНИ САСТАВ- БМ 9

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 21

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 23

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 24

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 25

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 26

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 27

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 28

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 29

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 33

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 35

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 36

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 37

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 39

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 41

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – БМ 43