Инспекције 2018

Листа инспектора

1. Саобраћајна инспекција
1.1. Мишљење комисије
1.2. Годишњи извештај за 2017. годину
1.3. План рада за 2018. годину
1.4. Контролне листе

2. Комунална инспекција
2.1. Мишљење комисије
2.2. Годишњи извештај за 2017. годину
2.3. План рада за 2018. годину
2.4. Контролне листе

3. Грађевинска инспекција
3.1. Годишњи извештај за 2017. годину (СРМ)
3.2. Годишњи извештај за 2017. годину (ДБ)
3.3. План рада за 2018. годину (СРМ)
3.4. План рада за 2018. годину (ДБ)
3.5. Контролне листе

4. Еколошка инспекција
4.1. Мишљење комисије
4.2. Годишњи извештај за 2017. годину
4.3. План рада за 2018. годину
4.4. Контролне листе

5. Инспекција јавних прихода
5.1. Годишњи извештај за 2017. годину
5.2. План рада за 2018. годину
5.3. Контролне листе