Инспекције 2023

Стратешки план инспекцијског надзора за период 2021-2024. год.

 

1. Саобраћајна инспекција

1.1 Мишљење координационог тела

1.2 План инспекцијског надзора за 2023. годину

1.3 Контролнe листе

 

2. Комунална инспекција

2.1 Мишљење координационог тела

2.2 План инспекцијског надзора за 2023. годину (МЈ)

2.3 План инспекцијског надзора за 2023. годину (РП)

2.4 План инспекцијског надзора за 2023. годину (ЂР)

2.5 Контролне листе

 

3. Грађевинска инспекција

3.1 Мишљење координационог тела

3.2 План инспекцијског надзора за 2023. годину (ДБ)

3.3 План инспекцијског надзора за 2023. годину (СРМ)

3.4 Контролнe листе

 

4. Инспекција за заштиту животне средине

4.1 Мишљење координационог тела

4.2 План инспекцијског надзора за 2023. годину

4.3 Контролне листе

 

5. Пореска инспекција

5.1. Мишљење координационог тела

5.2 План инспекцијског надзора за 2023. годину

5.3 Контролнe листе

 

6. Просветна инспекција

6.1 План инспекцијског надзора за 2021/2022. годину

6.2 Годишњи извештај о раду Просветне инспекције за 2021-2022 годину

6.3 Мишљење координационог тела

6.4 План инспекциског надзора за 2022/2023. годину

6.5 Контролне листе