Оперативни планови грађевинске инспекције за 2023

1 Оперативни план грађ инсп СРМ за март 2023

2 Оперативни план грађ инсп ДБ за април 2023

3 Оперативни план грађ инсп СРМ за јун 2023

4 Оперативни план грађ инсп ДБ за јул 2023