Планови детаљне регулације

3.1. PDR dela bloka 31u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)

Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.16. Plan detalјne regulacije bloka 105 i dela blokova 102 i 103
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.17. Plan detalјne regulacije gradskog groblјa u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.18. Plan detalјne regulacije radne zone Zagrada u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.19. Plan detaljne regulacije mosta preko Dunava kod Bačke Palanke
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.2. PDR bloka 50 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.3. PDR bloka 100 i delova blokova 94 i 101 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .pdf)

3.4. PDR delova blokova 12 i 51 u Bačkoj Palanci – “Merkur”
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.5. PDR graničnog prelaza “Bačka Palanka”
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.pdf)

3.6. PDR delova blokova 24 i 29 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.7. PDR dela radne zone у Новој Гајдобри
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.8. PDR za deonicu puta Br. 18 Neštin – Erdevik
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.pdf)

Strateška procena uticaja na životnu sredinu
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .pdf)

3.9. PDR dela bloka 25 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .pdf)

3.10. PDR kompleksa pivare “CARLSBERG SRBIJA”
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.pdf)

3.11. PDR dela bloka 54 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.12. PDR Obrovački put (blok 39 i delovi blokova 30, 29, 38 i 44) u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.13. PDR deonice državnog puta II reda broj 119.2 (veza sa državnim putem I reda broj 7) u ko Čelarevo
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.14. Plan detaljne regulacije za blokove 76, 77, 77a, 81, 82, 82a, 82b, 86 i 87 u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip, .jpg)
Tekstualni deo (.zip, .doc)

3.15. Plan detalјne regulacije južne radne zone Gajdobra i severne radne zone Nova Gajdobra
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.16. Plan detaljne regulacije romskog naselja “Čerga” i ulice Kordunaška u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.17. Plan detaljne regulacije radne zone “Rit” u Čelarevu
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

3.18. PDR priobalne zone u Bačkoj Palanci
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)