14.8 C
Palanka
недеља, фебруар 23, 2020

Набавка добара – набавка грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања избеглица, ЈН број 37/2019

Набавка добара - набавка грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања избеглица, ЈН број 37/2019

Јавна набавка радова – успостављање система видео надзора на саобраћајници

Јавна набавка радова - успостављање система видео надзора на саобраћајници

Набавка радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, ЈН број 21/2019.

Набавка радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, ЈН број 21/2019.

Jавна набавка радова на изградњи оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у...

Jавна набавка радова на изградњи оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у ЈИС-3.фаза, ЈН број 35/2019

Набавка услуга – мониторинг буке, системско мерење буке са аутоматским бројањем аутомобила у општини...

набавка услуга – мониторинг буке, системско мерење буке са аутоматским бројањем аутомобила у општини Бачка Паланка

Набавка радова – израда паркинг места за објекат колективног становања

Набавка радова – израда паркинг места за објекат колективног становања

Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6...

Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6 к.о. Бачка Паланка-град – зграда социјалног становања

Hабавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:БЗР) за израду...

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:БЗР) за израду пројекта односно Плана превентивних мера и за услуге координатора БЗР...

Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци

Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци

Набавка услуга израде Пројектно техничке документације за привођење намени објекта народног градитељства на катастарској...

Набавка услуга израде Пројектно техничке документације за привођење намени објекта народног градитељства на катастарској парцели број 128 к.о. Нештин

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО