14.8 C
Palanka
недеља, фебруар 23, 2020

Јавна набавка радова на редовном одржавању путева на теритрорији општине Бачка Паланка бр 03/2020

Јавна набавка радова на редовном одржавању путева на теритрорији општине Бачка Паланка

Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, JN BROJ...

Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, JN BROJ 01/2020

Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка...

Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка, на период од годину дана рачунајући од дана закључења...

Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали...

Набавка радова - уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, JN BROJ 02/2020

Набавка добара – побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за...

Набавка добара - побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за унапређење положаја у области становања, ЈН број 41/2019.

Набавка добара – набавка софтвера

Набавка добара – набавка софтвера

Набавка добара – рачунари и пратећа опрема

Набавка добара – рачунари и пратећа опрема

Јавна набавка радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације ЈН бр. 23/2019

Јавна набавка радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације ЈН бр. 23/2019

Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали...

Набавка радова- уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, ЈН број 22/2019.

Набавка услуге рефулације дела језера Тиквара у Бачкој Паланци, ЈН број 38/2019.

Набавка услуге рефулације дела језера Тиквара у Бачкој Паланци, ЈН број 38/2019.

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО