15 C
Backa Palanka
петак, септембар 20, 2019

Набавка добра – Канцеларијски материјал за период од годину дана од дана закључења уговора...

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА разврстано по партијама: ПАРТИЈА 1. – тонери и папир ПАРТИЈА 2. – обрасци и ситни канцеларијски материјал

Јавна набавка радова – изградња аутобуских стајалишта на општинском путу наспрам насеља Мајур и...

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ РАДОВА ИЗГРАДЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ НАСПРАМ НАСЕЉА МАЈУР И ТЕЛЕП-ПРВА ФАЗА Јавна набавка број 16/2019

Набавка радова – партерно уређење улице Краља Петра Првог у Бачкој Паланци од улице...

Набавка радова - партерно уређење улице Краља Петра Првог у Бачкој Паланци од улице Жарка Зрењанина до улице Шафарикове

Набавка радова – успостављање система видео надзора

Јавна набавка радова - УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И ШАФАРИКОВЕ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Набавка добара – опремање вртића у Силбашу

Отворени поступак јавне набавке добара - опремање вртића у Силбашу

Набавка добара – путничких аутомобила

Набавка добара – путничких аутомобила, разврстани по партијама, и то: Партија 1. – два путничка возила за потребе рада општинске управе, према спецификацији Партија...

Набавка радова – партерно уређење у објекту вртића у Силбашу

Набавка радова – партерно уређење у објекту вртића у Силбашу

Набавка радова-грејање-машински део вртића у Силбашу

Набавка радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 12 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

Набавка услуге пољочуварске службе

Набавка услуге пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО