Инспекције 2019

Листа инспектора

1. Саобраћајна инспекција
1.1. Мишљење комисије
1.2. План рада за 2019. годину
1.3. Контролне листе
1.4. Годишњи извештај за 2018. годину

2. Комунална инспекција
2.1. Мишљење комисије
2.2. План рада за 2019. годину (ЂР)
2.3. План рада за 2019. годину (МЈ)
2.4. Контролне листе
2.5. Годишњи извештај за 2018. годину (ЂР)
2.6. Годишњи извештај за 2018. годину (МЈ)

3. Грађевинска инспекција
3.1. Мишљење комисије
3.2. План рада за 2019. годину (СРМ)
3.3. План рада за 2019. годину (ДБ)
3.4. Контролне листе
3.5. Годишњи извештај за 2018. годину (СРМ)
3.6. Годишњи извештај за 2018. годину (ДБ)

4. Инспекција за заштиту животне средине
4.1. Мишљење министарства
4.2. План рада за 2019. годину
4.3. Контролне листе
4.4. Годишњи извештај за 2018. годину

5. Пореска инспекција
5.1. Мишљење комисије
5.2. План рада за 2019. годину
5.3. Контролне листе
5.4. Годишњи извештај за 2018. годину

6. Просветна инспекција
6.1 Мишљење комисије
6.2 План рада за 2019. годину
6.3 Контролне листе