Планови генералне регулације општине Бачка Паланка

2.1. Plan generalne regulacije naselja Čelarevo
2.1.1. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.1.2. Tekstualni deo (.zip)

2.2. Plan generalne regulacije Bačke Palanke
2.2.1. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.2.2. Tekstualni deo (.pdf)
2.2.3. Strateška procena (.zip)
2.2.4. Izmene i dopune
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

2.3. Plan generalne regulacije naselja Mladenovo
2.3.1. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.3.2. Tekstualni deo (.zip)
2.2.4. Izmene i dopune
Grafički deo (.zip)
Tekstualni deo (.zip)

2.4. Plan generalne regulacije naselja Obrovac
2.4.1. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.4.2. Tekstualni deo (.zip)
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselјa Obrovac
2.4.3. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.4.4. Tekstualni deo (.zip)

2.5. Plan generalne regulacije naselja Pivnice
2.5.1. Grafički deo (.zip, .jpg) 
2.5.2. Tekstualni deo (.zip)

2.6. Plan generalne regulacije naselјa Gajdobra
2.6.1. Grafički deo (.zip, .jpg) 
2.6.2. Tekstualni deo (.pdf)
Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Gajdobra
2.6.3. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.6.4. Tekstualni deo (.pdf)
Izmene Plana generalne regulacije naselja Gajdobra
2.6.5. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.6.6. Tekstualni deo (.pdf)

2.7. Plan generalne regulacije naselјa Tovariševo
2.7.1. Grafički deo (.zip, .jpg) 
2.7.2. Tekstualni deo (.zip)

2.8. Plan generalne regulacije sa elementima detaljne regulacije bloka 106 u Bačkoj Palanci
2.8.1. Grafički deo (.zip, .jpg)
2.8.2. Tekstualni deo (.zip)

2.9. Plan generalne regulacije naselјa Silbaš
2.9.1. Grafički deo (.zip, .jpg) 
2.9.2. Tekstualni deo (.pdf)

2.10. Plan generalne regulacije naselјa Karađorđevo
2.10.1. Grafički deo (.zip)
2.10.2. Tekstualni deo (.pdf)