14.8 C
Palanka
недеља, фебруар 23, 2020

Набавка добара – гориво за службена возила општине Бачка Паланка

Набавка добара - гориво за службена возила општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора - безоловни моторни бензин 98...

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра

Набавка услуга поправке и санације на јавној расвети и електричним инсталацијама

Набавка услуга поправке и санације на јавној расвети и електричним инсталацијама.

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра.

Набавка услуге третирања комараца

Набавка услуге третирања комараца на територији Општине Бачка Паланка са мониторингом комараца

Набавка услуга – орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка

Набавка услуга - орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка и одношење исечених грана до места које одреди Наручилац

Набавка услуга обезбеђења објекта „Меркур“ у Бачкој Паланци

Набавка услуга обезбеђења објекта „Меркур“ у Бачкој Паланци

Набавка услуге израда пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију Основне школе „Алекса Шантић“ у...

Набавка услуге израда пројектнo-техничке документације за реконструкцију и адаптацију Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри, која ће се извршити по партијама и то: - Партија...

Набавка радова на одржавању тротоара

Набавка радова на одржавању тротоара – партерно уређење.

Набавка радова на рехабилитацији путева

Набавка радова на рехабилитацији путева

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО