ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну расправу о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024. – 2026. године

 

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачке Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавну расправу о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024. – 2026. године

 

 

 

  1. Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024. – 2026. године (у даљем тексту: Нацрт ЛАП-а запошљавања ).
  2. Јавна расправа Нацрта ЛАП-а запошљавања ће се одржати у периоду од 17. априла до 7. маја 2024. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).
  4. Лице задужено за давање информација у вези са Нацртом ЛАП-а запошљавања и активностима у вези са јавном расправом је Вера Жарковић–председница Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка.
  5. Програм јавне расправе о Нацрту ЛАП-а запошљавања са Нацртом ЛАП-а за запошљавање и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.
  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за друштвене делатности на е-mail: vzarkovic@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  7. Нацрт ЛАП-а запошљавања биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 30. априла 2024. године, у 09,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  8. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.                                                                                                                                                                                                                  НАЦРТ ЛАП-а ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОБП ЗА ПЕРИОД 2024.-2026. ГОДИНЕ     ZAKLJUCAK LAP ZAPOŠLJAVANJE                                                                           ЗАКЉУЧАК САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОБП

Извештај о споведеној јавној расправи о нацрту локалног акционог плана за запошљавање-1