29.03.2024. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ И ПОСЕБНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА

ЈАВНИ ОГЛАС

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ПОМОЋНИК ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА-ШЕФ КАБИНЕТА ОПШТИНЕ

ПРАВИЛНИК О О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОУОБП, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОБП И ПОСЕБНИМ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА