Инспекције 2024

ЈАВНИ ОГЛАС

Стратешки план инспекцијског надзора за период 2021-2024. год.

 

1. Саобраћајна инспекција

1.1 Мишљење координационог тела

1.2 План инспекцијског надзора за 2024. годину (ЛР)

1.3 Контролнe листе

1.4 Годишњи извештај о раду за 2023. годину (ЛР)

1.5 Оперативни планови саобраћајне инспекције за 2024. годину

 

 

2. Комунална инспекција

2.1 Мишљење координационог тела

2.2 План инспекцијског надзора за 2024. годину (МЈ)

2.3 План инспекцијског надзора за 2024. годину (РП)

2.4 План инспекцијског надзора за 2024. годину (ЂР)

2.5 Контролне листе

2.6. Годишњи извештај о раду за 2023. годину (МЈ)

2.7. Годишњи извештај о раду за 2023. годину (РП)

2.8. Годишњи извештај о раду за 2023. годину (ЂР)

2.9. Оперативни планови комуналне инспекције за 2024. годину

 

3. Грађевинска инспекција

3.1 Мишљење координационог тела

3.2 План инспекцијског надзора за 2024. годину (ДБ)

3.3 План инспекцијског надзора за 2024. годину (СРМ)

3.4 Контролнe листе

3.5 Годишњи извештај о раду за 2023. годину (ДБ)

3.6 Годишњи извештај о раду за 2023. годину (СРМ)

3.7 Оперативни планови грађевинске инспекције за 2024. год.

 

4. Инспекција за заштиту животне средине

4.1 Мишљење координационог тела

4.2 План инспекцијског надзора за 2024. годину

4.3 Контролне листе

4.4 Годишњи извештај о раду за 2023. годину (ЛП)

4.5 Оперативни планови инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

 

 

5. Пореска инспекција

5.1. Мишљење координационог тела

5.2 План инспекцијског надзора за 2024. годину

5.3 Контролнe листе

5.4 Годишњи извештај о раду за 2023. годину

5.5 Оперативни планови пореске инспекције за 2024. годину

 

 

6. Просветна инспекција

6.1 Мишљење координационог тела

6.2 План инспекцијског надзора за школску радну 2023 – 2024. годину

6.3 Контролне листе

6.4 Годишњи извештај о раду за школску радну 2022 – 2023. годину

6.5 Оперативни планови просветне инспекције за 2024. годину