Набавка угоститељске услуге у објектима на територији града Бачка Паланка, за потребе Општинске управе Општине Бачка Паланка, набавка број 16/2023