Инспекције 2021

Стратешки план инспекцијског надзора за период 2021-2024. год.

1. Саобраћајна инспекција
1.1. Мишљење комисије
1.2. План рада за 2021. годину
1.3. Контролне листе
1.4. Годишњи извештај за 2020. годину

2. Комунална инспекција
2.1. Мишљење комисије
2.2. Мишљење комисије (MJ)
2.3. План рада за 2021. годину (ЂР)
2.4. План рада за 2021. годину (ПС)
2.5. План рада за 2021. годину (MJ)
2.6. Контролне листе
2.7. Годишњи извештај за 2020. годину (ЂР)
2.8. Годишњи извештај за 2020. годину (ПС)

3. Грађевинска инспекција
3.1. Мишљење комисије
3.2. План рада за 2021. годину (СРМ)
3.3. План рада за 2021. годину (ДБ)
3.4. Контролне листе
3.5. Годишњи извештај за 2020. годину (СРМ)
3.6. Годишњи извештај за 2020. годину (ДБ)

4. Инспекција за заштиту животне средине
4.1. Мишљење министарства
4.2. План рада за 2021. годину
4.3. Контролне листе
4.4. Годишњи извештај за 2020. годину

5. Пореска инспекција
5.1. Мишљење комисије
5.2. План рада за 2021. годину
5.3. Контролне листе
5.4. Годишњи извештај за 2020. годину

6. Просветна инспекција
6.1. План рада за 2021. годину
6.2. Контролне листе
6.3. Годишњи извештај за 2020. годину