Набавка услуга пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка

Набавка услуга пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка