Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине