ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОБП ЗА 2022. ГОДИНУ