14.8 C
Palanka
недеља, фебруар 23, 2020

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ...

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 , 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закони), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ...

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу...

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији општине Бачка Паланка...

На основу члана 1. („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 25/2017), Одлука Скупштине општине Бачка Паланка о усвајању Локалног Акционог Плана за Роме у...

Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана...

Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка за 2019. годину      ...

Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за...

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ „НЕШТИН“ У поступку даље разраде Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка...

Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Општине Бачка...

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА за 2020. годину У поступку даље израде Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА...

На основу члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (“Службени гласник Републике Србије ”, бр. 36/06), члана 6.,...

Јавни позив за јавну расправу о нацрту одлуке  о одређивању зона и најопремљине зоне на територији општине...

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉИНЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА И НАЦРТУ ОДЛУКEО УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРАОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У...

ПОСЛЕДЊЕ ДОДАТО