ОДРЖАНА 192. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 192. седници Општинског већа, одржаној дана 5. јуна 2024. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа  разматрали су 9 тачака дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2024. Годину, предлог Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2024. годину, предлог Решења о давању сагласности на Први ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2024. годину, предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2024. Годину и предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2024. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.