193. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у петак, 21. јуна 2024. године у Великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 192. седнице Општинског већа, одржане дана 5. јуна године;

 

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Jавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Јелена Којић, извршна директорка ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 

  1. Утврђивање предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – и то непокретности које чине комплекс „Меркур“ у КО Бачка Паланка -град

 

(Известилац: Миа Малетин-Плавшић, службеница из Одељења за привреду);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!