Obaveštenje privrednim subjektima na teritoriji Opštine Bačka Palanka o produženju roka za postavljanje reklamnih oznaka – tabli

 

 

На основу Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 3/2019) и Правилника о техничким и другим условима за постављање рекламних објеката и уређаја за оглашавање и рекламирање („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2019), утврђене су могућности и правила за постављање рекламних ознака – табли, за заинтересоване привредне субјекте на територији Општине Бачка Паланка.

Постављање рекламне ознаке – табле на јавну површину, подразумева и обавезу њене пријаве Општинској управи Општине Бачка Паланка – Одељењу за привреду, како би се на тај начин утврдио и износ накнаде, коју је привредни субјект дужан платити по основу Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 11/2019).

С тим у вези обавештавамо привредне субјекте на територији наше Општине, да уколико нису поднели захтев за постављање рекламне ознаке – табле, Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка је продужило рок за пријаву истих до 30.06.2024. године. Захтев за заузимање јавне површине за постављање рекламне ознаке – табле се подноси Одељењу за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка (канцеларија број 30 – I спрат). Уколико се до тог термина, не поднесе захтев за постављање рекламне ознаке – табле, исте ће бити уклоњене са јавне површине.